MARS MESSEN 2023


  • Påmeldinger

  • Messe Dager

    Det er viktig at dere velger antall deltagere pr dag under. Dette er for at vi skal kunne beregne hvor mange personer vi må beregne lunsj til hver dag. !OBS Lukket messe kun for NTT 21.-22. Mars.
  • Skriv gjerne inn om Dere har noen allergi i forbindelse med lunch/middag etc.
  •  

Får du feilmelding eller ikke klarer å sende registrering, send en mail til : post@mcan.no